Het München Model

Meditatie is één van de oudste tradities in de geschiedenis van de mensheid. Toen neurowetenschappers in de jaren zeventig van de vorige eeuw een begin maakten met de studie van meditatie, ontdekten zij al snel dat meditatie niet alleen ons denken tot bedaren kon brengen, maar dat ’t een positief effect kon hebben op diverse hersenfuncties.


Talrijke onderzoeken bevestigen inmiddels, dat meditatie de bloeddruk kan helpen verlagen, stress kan verminderen en het immuunsysteem kan activeren. Het verbetert ons concentratievermogen en geheugen, en stimuleert compassie en algemeen welzijn. Ook helpt meditatie om gekristalliseerde vormen van conditionering te overwinnen.


Van oudsher proberen mensen via meditatie contact te leggen met hun ‘hogere denken’, om zo de wereld vanuit een heel ander gezichtspunt te kunnen waarnemen.


Als we analyseren hoe wij gewoonlijk naar de wereld kijken, kunnen we, simpel gezegd, stellen dat onze zintuigen informatie naar het brein overbrengen. Het brein interpreteert de informatie, die vervolgens wordt vertaald door het denkvermogen. Dat is ook de reden waarom verschillende personen een situatie op hun eigen, subjectieve manier zien.


In contrast: als we de wereld waarnemen via ons hogere denken, betekent dit, dat de informatie het brein niet bereikt vanuit de externe wereld, maar vanuit het ‘geestelijke rijk’.


Velen van ons ontlenen energie en sereniteit aan de ervaring van stille contemplatie, die uit meditatie voortkomt. Door dat pad te volgen, kunnen zij de essentiële dingen in hun leven herontdekken. Meditatietechnieken bevorderen intuïtie en inspiratie en openen de deur naar nieuwe manieren van denken, i.e. naar creativiteit.


Het programma ‘Meditatie op de universiteit’ is geïntroduceerd door prof. dr. Andreas de Bruin. Via diverse studieprogramma’s aan de Hogeschool München en aan de Ludwig-Maximilians Universiteit (LMU) in München maken elk jaar ruim 300 studenten kennis met de theorie en praktijk van verscheidene meditatiemethoden en hun toepassing.


Zie hier: Artikel München Model


Kijk voor meer informatie op: www.hm.edu/meditationsmodell


Profiel

Andreas de Bruin is geboren in Delft, Nederland in 1965. Na zijn opleiding Technische Bedrijfskunde in Rijswijk studeerde hij Psychologie in Leiden. In 1993 verhuisde hij naar München, Duitsland, om daar Anthropologie te studeren. In dit vakgebied promoveerde hij in 2003.


Drie jaar later, in 2006, werd Andreas de Bruin onderwijs-adviseur en professor in Esthetisch Onderwijs. Zijn belangrijkste gebieden van onderzoek en onderricht zijn mindfulness en meditatie. In het bijzonder bestudeert hij de effecten hiervan op fysiek, emotioneel, cognitief en sociaal vlak. Daarnaast geeft hij les in klassieke muziek, schilderen en het fenomeen hoogbegaafdheid.


Professor De Bruin werkt aan de Hogeschool München. Hij is één van de oprichters en bestuurslid van een speciaal samenwerkingsverband voor onderzoek en onderwijs met de Ludwig-Maximilians Universiteit (LMU) in München, ter uitwisseling van expertise tussen de twee universiteiten. Deze samenwerking ondersteunt gezamenlijke onderzoeken en publicaties, en biedt studenten nieuwe wegen om hun studie te voltooien. Andreas de Bruin was tevens zes jaar lang de vice-decaan aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Hogeschool en onder meer verantwoordelijk voor het financieel management van de faculteit.


Professor De Bruin beoefent meditatie sinds 1991 en zette in 2010 het ‘München-model Meditatie aan de Universiteit’ op. Tegenwoordig onderwijst hij meditatieklassen in negen verschillende studiegebieden bij vier faculteiten. Recent is hij een nieuw project gestart: ‘Meditatie en kunst’, dat onderzoek doet naar bewust luisteren naar klassieke muziek en bewust kijken naar de schilderijen van de grote meesters.